Nic lep(s)zego nad wodę

Pomnik Higiei powrócił na Plac Wolności. Oficjalnemu odsłonięciu pomnika towarzyszył specjalny happening „Nic lep(s)zego nad wodę”.

Pomnik Higiei powrócił na Plac Wolności. Oficjalnemu odsłonięciu pomnika towarzyszył specjalny happening „Nic lep(s)zego nad wodę”.

Pomnik Higiei ufundował hrabia Edward Raczyński z okazji otwarcia pierwszego wodociągu w mieście. Stał on w miejscu studzienki z której tryskała woda, a poznaniacy korzystali z niej do pojenia koni. Od lat siedemdziesiątych do 2004 roku pomnik stał na Placu Wolności, skąd zdemontowano go na czas budowy parkingu podziemnego i modernizacji placu. Odsłonięciu pomnika po renowacji towarzyszył happening podczas którego rozstrzygnięto konkurs na fraszkę „Higieja na Trakcie Królewsko-Cesarskim” oraz zainscenizowano powrót studzienki Higiei na Plac Wolności.

Widzowie
Widzowie
Orkiestra
Orkiestra
Orkiestra
Orkiestra
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening
Happening