Prawa autorskie

Autoportret

Autorem wszystkich prezentowanych na tych stronach zdjęć jest Marek Podsiadły. Z autorem można się skontaktować pisząc na adres marek@podsiadly.info.

Wszystkie fotografie zawarte na stronach http://photo.podsiadly.info są chronione prawem autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)!

Nie wyrażam zgody na jakąkolwiek publikację lub modyfikację moich zdjęć (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku wykorzystania niekomercyjnego zgoda może być wyrażona poprzez e-mail).

W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor zdjęć będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze, a także drukować je dla własnych potrzeb.