Cień

Cień drzewa padający na pole wschodzącej kukurydzy.

Cień
Cień