Ważki

Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes) - samiec
Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes) – samiec
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum) - samiec
Szablak krwisty (Sympetrum sanguineum) – samiec