Bodziszek łąkowy

Geranium pratense

Bodziszek łąkowy
Bodziszek łąkowy
Bodziszek łąkowy
Bodziszek łąkowy