Nowe Kramsko – Pałac Rudeliusa

Pałac wzniesiony pod koniec XIX w. przez Emila Rudeliusa, ówczesnego właściciela wsi. Pałac był siedzibą rodową do 1945 r. Obecnie znajduje się w nim biblioteka.

Pałac Rudeliusa
Pałac Rudeliusa